messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหน้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสวัสดิ์ ยะชะระ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ปรับปรุงห้องน้ำลานกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายคำ เสาสีนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง (บริเวณข้างบ้านนายมานพ ชะระ) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ - สระหนองบัว บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed กั้นฉากห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๑ สายวัดบ้านทุ่งถึงบ้านนายธนัท วงศ์สอน) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยป่าขี (จากสวนนายยา สุกันทา ถึงทุ่งนานายวีรเดช วงศ์นันชัย) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านทุ่ง ณ บ้านสบปราบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ และบ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจินา) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 403
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (สายสวนนายส่ง สุดใจ ถึงบ้านนายอินแก้ว นันทะวิชัย) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 490
rss_feed เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 485
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1