องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรุ่งเรือง มูลกันทะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายมนัสนันท์ ชุ่มทิ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิวกร ขวัญโพก
คนงาน
นายอดิสรณ์ มาเรือน
คนงาน