องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายฯ
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การประชุมรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก(EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file จดหมายข่าวการมอบนโยบายของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่ง อบต.สบปราบ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ อบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ อบต.สบปราบ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ตาม QR Code ด้านล่างนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.สบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คำสั่ง อบต.สบปราบ เรื่องแต่งตั้งรองนายก อบต.สบปราบ และ เลขาฯนายก อบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7