องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่1)พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน สุนัข และแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้ง สำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file จดหมายข่าวกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8