องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นมะขาม บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นมะขาม บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 360 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18