องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 150
เดือนนี้7,343
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)54,626
ทั้งหมด 280,000

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการอบรมซ้อมแผนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo จดหมายข่าวโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก grade
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo จดหมายข่าวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo จดหมายข่าวโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมฝึกทำขนมจีบและซาลาเปา)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในฤดูการระบาด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558(จำนวน 5 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ถวายเทียนประจำพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ (จำนวน 7 ภาพ)
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ