messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
เดือนนี้1,579
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)39,634
ทั้งหมด 280,000

info แบบ ประเมิน EIT
QR CODE

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จดหมายข่าว โครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่วัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
จดหมายข่าว โครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านวัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.สบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าว โครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ วัดชัยศรีภูมิ หมู่ที่ 15 บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page จดหมายข่าว โครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ วัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
จดหมายข่าว โครงการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ศาลาเหล่าชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558(จำนวน 5 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ถวายเทียนประจำพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ (จำนวน 7 ภาพ)
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ