องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box กองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสรีราภรณ์ จันทวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงาน
นางสาวสุมิตรา มูลน้อย
คนงาน
นางสาวสุทธิตา วงศ์ปินคำ
คนงาน