องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box กองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศศิประภา พงษ์ศิริวาณิชย์
คนงานทั่วไป
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป