องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
ปลัด อบต.สบปราบ
โทร : 054-344529 ต่อ 4
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-344529 ต่อ 1
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-344529 ต่อ 2
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-344529 ต่อ 3