องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

account_box สมาชิกสภา
นายอำนาจ สิริป้อ
ประธานสภา อบต.สบปราบ
นายอำนาจ สิริป้อ
ประธานสภา อบต.สบปราบ
นายทาน เตจ๊ะ
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นายทาน เตจ๊ะ
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นางอรทัย มานันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอรทัย มานันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายน้อย ชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายน้อย ชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอัมพร คำภิโล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางอัมพร คำภิโล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายโต นันทะวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายโต นันทะวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายประวัติ อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประวัติ อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายฐานันดร มูลกันทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายฐานันดร มูลกันทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธนัท วงศ์สอน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายธนัท วงศ์สอน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายใหม่ ทาเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายใหม่ ทาเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายหยัด ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายหยัด ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกษม บุญยืน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกษม บุญยืน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายอำนาจ สิริป้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายอำนาจ สิริป้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุรีย์ เทพสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุรีย์ เทพสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายอำนวย อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายอำนวย อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตรี ชูเชิด ด่านอินถา
นายก อบต.สบปราบ
โทร : 086-1173686
ร้อยตรี ชูเชิด ด่านอินถา
นายก อบต.สบปราบ
โทร : 086-1173686

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169