องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 197
account_box สมาชิกสภา
นายสมบูญ สุวรรณศรี
ประธานสภา อบต.สบปราบ
โทร : 081-1628789
นายสมบูญ สุวรรณศรี
ประธานสภา อบต.สบปราบ
โทร : 081-1628789
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นายนิติภูมิ สุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายนิติภูมิ สุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางอัญชัญ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางอัญชัญ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายวรภพ ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายวรภพ ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายจิรพงศ์ เขียวราช
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายจิรพงศ์ เขียวราช
ส.อบต.หมู่ที่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ