องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box สมาชิกสภา
นายสมบุญ สุวรรณศรี
ประธานสภา อบต.สบปราบ
โทร : 081-1628789
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นายนิติภูมิ สุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางอัญชัญ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายวรภพ ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายจิรพงศ์ เขียวราช
ส.อบต.หมู่ที่ 12