องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder สรุปผลการดำเนินงาน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการหมอกควันไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
photo สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
photo สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1