องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายการงานให้บริการของรถยนต์กู้ชีพ -กู้ภัย และรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo สถิติการให้บริการประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
photo สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการการรับขึ้นทะเบียนเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file สถิติจำนวนผู้มารับบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ