องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo สถิติจำนวนผู้เข้ารับบริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและติดตั้้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่งสว่างสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายการงานให้บริการของรถยนต์กู้ชีพ -กู้ภัย และรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo สถิติการให้บริการประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
photo สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
photo สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file สถิติการให้บริการการรับขึ้นทะเบียนเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file สถิติจำนวนผู้มารับบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file สถิติการให้บริการงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1