ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย ๕๕ ลำปาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง