ชื่อเรื่อง : ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อถมถนน จำนวน ๑๗ สายทาง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง