ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย ๕๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง