ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)