ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : iWFbodSThu111904.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้