messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายสุพรรณ ปงกา - สามแยกบ้านนางตุ้ม เตชะคำ (ต่อสายเดิม) บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางคำ เรือนปานันท์ - บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน (ต่อจากสายเดิม) บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพลนา จันทร์ทอง ถึงจุดเชื่อมต่อบ้านแพะ หมู่ที่ ๔ (ห้วยป่าขี) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเมืองคำ ไชยเกิด) บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายคำ เสาสีนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายคำ เสาสีนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากหัวสะพานข้างสวนนายชวลิต รินมูล ถึงสวนนายสมชัย ชะระ) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายอ้าย ชะระ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านทวีก่อสร้าง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายท่าทาน (บริเวณประปา หมู่ที่ ๖ - ลำห้วยแม่อิม) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายคำ เสาสีนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (จากทุ่งนานายถนอม ขัดแก้ว - บ้านนายจันทร์ ยะชะระ) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนานายบุญยงค์ ยะชะระ) บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง (บริเวณข้างบ้านนายมานพ ชะระ) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๗ สายทาง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๑ สายวัดบ้านทุ่งถึงบ้านนายธนัท วงศ์สอน) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างขยายท่อประปา บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นเรียงและสายไปประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยป่าขี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๒) บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายติ๊บ แก่นจันทร์ ถึงหัวสะพานลำห้วยสมัยบริเวณบ้านนางสมบูรณ์ แก่นจันทร์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายมงคล อุ่นปัญญา ถึงบ้านนายคารม คำแก้ว) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายบุญเลิศ ไชยเมืองมูล ถึงบ้านนายสมเกียรติ วังใน) (ต่อจากสายเดิมบ้านนายสูนย์ บุญมา) บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยป่าขี (จากสวนนายยา สุกันทา ถึงทุ่งนานายวีรเดช วงศ์นันชัย) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายวรภพ ทินวัง ถึงสามแยกหัวฝาย) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายทางไปป่าช้า) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นมะขาม บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
1 - 50 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2