องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชาคม การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 .2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 .2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file การประชุมประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1