องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 .2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 .2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file การประชุมประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1