messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
มาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
ขั้นตอนการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
การกำหนดปัจจัยในสถานที่ทำงาน มีสุขอนามัย ปลอดภัย เพื่อเป็นการทำงานอย่างมีความสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
แผ่นพับคู่มือภาษีอบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1