องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file มาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
photo ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
photo ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file การกำหนดปัจจัยในสถานที่ทำงาน มีสุขอนามัย ปลอดภัย เพื่อเป็นการทำงานอย่างมีความสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
photo แผ่นพับคู่มือภาษีอบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ