องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.สบปราบ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file การประกาศข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 เป็นรายได้ของ อบต.สบปราบ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file การประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file การประกาศใช้ข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1