องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/66 วันที่ 8 ก.พ. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 30 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 30 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/65 วันที่ 15 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 8 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/65 วันที่ 14 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 8 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 30 มิ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 30 มิ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65 วันที่ 30 พ.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65 วันที่ 30 พ.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 26 พ.ค 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/65 วันที่ 26 พ.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/65 วันที่ 24 ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/65 วันที่ 24 ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/65 วันที่ 10 ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file มติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/65 วันที่ 10 ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สบปราบ ครั้งแรก วันที่ 4 ม.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3