ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ | ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 | สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 | รายงานสรุปผลข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2560 | บทความประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
13 คน
เข้าชมเมื่อวาน
17 คน
เข้าชมเดือนนี้
661 คน
เข้าชมปีนี้
661 คน
เข้าชมทั้งหมด
12857 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ [2017-11-10 ][31 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 [2017-10-4 ][60 ]
สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 [2017-9-13 ][46 ]
รายงานสรุปผลข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2560 [2017-9-13 ][49 ]
บทความประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [2017-8-17 ][44 ]
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [2017-7-6 ][57 ]
ประกาศอบต.สบปราบ เรื่องการมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัด ปฏิบัติราชการ [2017-6-20 ][62 ]
ประกาศผลคะแนน LPA ปี 2559 [2017-6-20 ][137 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อทางline [2017-6-20 ][51 ]
ประชาสัมพันธ์จนท.ดูแลwebsizeและfacebook [2017-6-20 ][39 ]
   ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 อบต.สบปราบ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในการเลือกตั้ง รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติ สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
update(2017-09-18 06:29:07)ดู(43)ครั้ง
โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
วันที่ 17 ส.ค. 2560 อบต.สบปราบได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยท่านนายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสบปราบ
update(2017-08-17 06:21:29)ดู(42)ครั้ง
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถินจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
update(2017-08-11 03:40:07)ดู(45)ครั้ง
โครงการรักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบจัดทำโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ปกครองอำเภอสบปราบส่วนราชการในอำเภอสบปราบ กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน และประชาชนชาวอำเภอสบปราบ
update(2017-08-11 02:48:31)ดู(45)ครั้ง
โครงการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
วันที่ 2/8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ ปลัดอาวุโส อำเภอสบปราบ เป็นประธานเปิดการอบรม / พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสมัย บรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน / นายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอสบปราบ บรรยายเรื่อง หลักการบริหารงานของ อปท. , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ / เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง คุณธรรมปละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
update(2017-08-03 03:11:33)ดู(48)ครั้ง
    ประกาศ
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 15 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ( 2017-05-20 )( 25 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 2016-11-01 )( 31 )
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 2016-10-31 )( 79 )
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ( 2016-01-06 )( 140 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก (สายข้างบ้านนายฉนำ สีจันทร์) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-01-19 )( 2 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายก๋องคำ) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-01-19 )( 3 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตขยายผิวจราจร (สายบ้านนายวร ยะด้วง) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-01-19 )( 2 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-01-19 )( 3 )
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก (สายข้างบ้านนายฉนำ สีจันทร์)บ้านทุ่งรวงทอง ม.1 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 2018-01-19 )( 3 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top