ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์แผนผัง ขั้นตอนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน | ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลางานให้บริการประจำปี 2561 | รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561 | เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น | ฐานข้อมูลทางศาสนา อบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
27 คน
เข้าชมเมื่อวาน
47 คน
เข้าชมเดือนนี้
498 คน
เข้าชมปีนี้
7248 คน
เข้าชมทั้งหมด
19444 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนผัง ขั้นตอนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน [2018-9-14 ][4 ]
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลางานให้บริการประจำปี 2561 [2018-8-3 ][26 ]
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561 [2018-7-25 ][37 ]
เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น [2018-5-7 ][64 ]
ฐานข้อมูลทางศาสนา อบต.สบปราบ [2018-5-7 ][68 ]
ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อบต.สบปราบ [2018-5-3 ][89 ]
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี2560 [2017-11-21 ][130 ]
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ [2017-11-10 ][113 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 [2017-10-4 ][270 ]
สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 [2017-9-13 ][212 ]
   ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนและกลถ่มองค์กรต่างๆ
update(2018-09-14 07:53:11)ดู(2)ครั้ง
การจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 อบต.สบปราบร่วมกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำอำเภอสบปราบและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เรียง
update(2018-08-01 04:39:14)ดู(20)ครั้ง
กิจกรรมออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
อบต.สบปราบ ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
update(2018-07-25 05:39:49)ดู(27)ครั้ง
การจัดกิจกรรมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จำนวน ๓๐ คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง และ สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง
update(2018-05-01 06:03:36)ดู(53)ครั้ง
การจัดอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ “การสอนทำกระเป๋าสตางค์แบบยาว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการ จาก อ.ทิพพา สายสุข และ อ.สุพรรณ ชุ่มตา
update(2018-05-01 06:01:14)ดู(53)ครั้ง
    ประกาศ
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 80 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ( 2017-05-20 )( 85 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 2016-11-01 )( 95 )
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 2016-10-31 )( 136 )
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ( 2016-01-06 )( 193 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ( 0000-00-00 )( 22 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561 ( 2018-05-04 )( 25 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561 ( 2018-04-09 )( 25 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( 2018-03-08 )( 21 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561 ( 2018-02-06 )( 28 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายหลังบ้าน สจ.) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-08-15 )( 6 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง (สายห้วยแตเส้นล่าง) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-08-15 )( 5 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลูกรัง บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-08-15 )( 5 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-07-31 )( 18 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (สายหน้าบ้านนายโต นันทะวิชัย เชื่อมรางระบายน้ำเขตเทศบาล) หมู่ที่ 3 บ้านวังพร้าว ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-07-26 )( 18 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top