ประชาสัมพันธ์|
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | มาตรฐานการให้บริการ | ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 | เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรกรอกแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.สบปราบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) | สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
12 คน
เข้าชมวันนี้
177 คน
เข้าชมเมื่อวาน
186 คน
เข้าชมเดือนนี้
895 คน
เข้าชมปีนี้
9376 คน
เข้าชมทั้งหมด
21572 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [2018-11-12 ][11 ]
มาตรฐานการให้บริการ [2018-11-12 ][14 ]
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 [2018-11-12 ][37 ]
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรกรอกแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.สบปราบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) [2018-11-12 ][115 ]
สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 [2018-11-5 ][11 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [2018-10-31 ][17 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ [2018-10-30 ][15 ]
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-10-25 ][43 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ [2018-10-8 ][25 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [2018-10-17 ][37 ]
   ข่าวกิจกรรม
อบต.สบปราบ ร่วมกับ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง อสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมรณรงค์การงดใช้โฟม
update(2018-11-07 08:30:49)ดู(7)ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา อบต.สบปราบ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.สบปราบ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
update(2018-10-26 09:20:38)ดู(20)ครั้ง
โครงการอบรมปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนและกลถ่มองค์กรต่างๆ
update(2018-09-14 07:53:11)ดู(20)ครั้ง
การจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 อบต.สบปราบร่วมกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำอำเภอสบปราบและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เรียง
update(2018-08-01 04:39:14)ดู(35)ครั้ง
กิจกรรมออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
อบต.สบปราบ ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
update(2018-10-03 02:51:39)ดู(52)ครั้ง
    ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-17 )( 9 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 10 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ( 2018-09-19 )( 22 )
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 116 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ( 2017-05-20 )( 97 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-11-06 )( 28 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ( 2017-10-05 )( 32 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ( 2017-09-06 )( 29 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ( 2017-08-04 )( 45 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 ( 2016-10-05 )( 61 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์ ถึงบ้านนายพัน ยะด้วง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-10-16 )( 16 )
จ้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-10-16 )( 14 )
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเด่นแม่อิม) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-09-21 )( 20 )
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก (บ้านเลขที่ 105 - บ้านเลขที่ 84) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-09-21 )( 14 )
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปฌาปนสถานบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ร่วมกับบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-09-21 )( 13 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top