ประชาสัมพันธ์|
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | มาตรฐานการให้บริการ | ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 | เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรกรอกแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.สบปราบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) | สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
16 คน
เข้าชมเมื่อวาน
72 คน
เข้าชมเดือนนี้
940 คน
เข้าชมปีนี้
940 คน
เข้าชมทั้งหมด
25404 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [2018-11-12 ][48 ]
มาตรฐานการให้บริการ [2018-11-12 ][47 ]
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 [2018-11-12 ][80 ]
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรกรอกแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.สบปราบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) [2018-11-12 ][373 ]
สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 [2018-11-5 ][46 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [2018-10-31 ][58 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ [2018-10-30 ][63 ]
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-10-25 ][97 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ [2018-10-8 ][65 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [2018-10-17 ][85 ]
   ข่าวกิจกรรม
อบต.สบปราบ ร่วมกับ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง อสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมรณรงค์การงดใช้โฟม
update(2018-11-07 08:30:49)ดู(38)ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา อบต.สบปราบ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.สบปราบ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
update(2018-10-26 09:20:38)ดู(48)ครั้ง
โครงการอบรมปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนและกลถ่มองค์กรต่างๆ
update(2018-09-14 07:53:11)ดู(46)ครั้ง
การจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 อบต.สบปราบร่วมกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำอำเภอสบปราบและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เรียง
update(2018-08-01 04:39:14)ดู(53)ครั้ง
กิจกรรมออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
อบต.สบปราบ ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
update(2018-10-03 02:51:39)ดู(73)ครั้ง
    ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-17 )( 41 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 37 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ( 2018-09-19 )( 48 )
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 140 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ( 2017-05-20 )( 117 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-11-07 )( 12 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-11-06 )( 74 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ( 2017-10-05 )( 58 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ( 2017-09-06 )( 51 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ( 2017-08-04 )( 69 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้างเสริมผิวลูกรัง (สายหลังบ้าน สจ.) หมู่ที่ 15 บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-12-21 )( 7 )
ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้างเสริมผิวลูกรัง (สายห้วยแตเส้นล่าง) หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-12-21 )( 6 )
ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้างเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-12-21 )( 5 )
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์ ถึงบ้านนายพัน ยะด้วง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-10-16 )( 59 )
จ้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-10-16 )( 46 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top